EKSPRESSUM

UNGDOMSHUSET PÅ CHARMEBESØG I DERES KOMMENDE HUS

Den yderste venstrefløjs net-organ; modkraft.dk, omtaler NV-kvarterets kommende demonstration imod ungdomshus på Dortheavej.

Hvis man lige ser bort fra organets sædvanlige manipuleringer med det faktuelle, så er der lidt interessante ting at kommentere i forbindelse med udtalelserne i forbindelse med det omtalte charmebesøg, hvor 69-bevægelsens talskvinde, Viktoria udtaler sig om den tvivlsomme og uretfærdige proces, der udmundede i diktatet om ungdomshusets beliggenhed:

Ja, det er klart. Vi undrer os også over processen, for det er da ærgerligt, at et kulturhus skal splittes, i stedet for at vi kunne få eet tomt hus. Vi ønsker jo ikke mindre kultur i Nordvest, tværtimod, understreger Viktoria.

Jamen selvfølgelig er det da uretfærdigt at processen ikke har ført til, at de får hele kulturhuset. Det er da også dybt uretfærdigt, at kommunen ikke smed alle brugerne ud af kulturhuset, så man fra starten gav ungdomshusbrugerne fuld mulighed for at tilføre NV-kvarteret lidt mere af deres kulturopfattelse.

Men jeg tror Victoria og alle de andre kan tage det helt roligt. For det første har de kommunen til at bakke dem op i alt deres gøren og laden, og for det andet vil kulturhuset hurtigt blive befolket med ungdomshusets tilhængere, så f.eks. kulturhusets cafegæster vil blive skubbet væk. Jeg har hørt fra flere cafe-brugere, at de ikke skal derop længere, når/hvis ungdomshuset tager over.

Viktoria kan absolut glæde sig på forhånd. Kommunen har lukket munden på NV-beboerne for længe siden.

Ud fra afstemningerne og ud fra en hurtig optælling fra de foregående borgermøder kan man hurtigt regne ud, at fakta holder stik, nemlig at 4 ud af 5 er imod ungdomshuset i Nordvest. Dvs. at ca. 80 pct. af bydelens borgere er imod. Men hvis blot nogle enkelte procentdele af for-stemmerne dukker op til ungdomshus-arrangementerne, vil den elementære propagandaeffekt hurtigt kunne udråbe det hele til en succes.

Victoria udtaler, at de ikke har lyst til at bo et sted, hvor naboer og beboere ikke kan lide dem?

Jeg synes det er for tykt at komme med en sådan udtalelse. Det er Spil for Galleriet og Krokodilletårer. Den ”ærgelige proces” hun betegner kommunens tyveri af NV-borgernes kulturhus, havde i den grad givet anledning til voldsomheder i gaderne, hvis det havde været de autonome dette var gået ud over. Så udtalelsen er ikke andet end tørre tårer. Og når man tænker på, hvordan 69-bevægelsen selv farer ud mod ting de forstår ved udemokrati, så er den udmelding ren hykleri.

lørdag, 31 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , | Skriv en kommentar

DEMONSTRATION MOD UNGDOMSHUS I NORDVESTKVARTERET

På sitet: ungdomshus-nv, oplyses det om arrangering af kæmpedemonstration mod ungdomshus i Nordvestkvarteret.

Det er selvfølgelig en sag der ikke kun vedkommer Nordvestkvarterets borgere, da de signaler der er sendt ud: At vold og pression skal belønnes, vedkommer alle.

Så kære læser af denne blog – benyt dig af lejligheden til at være med til en demonstation, hvor vi sammen kan få sagt fra overfor en kommunes vanvittige dispositioner og belønninger af vold, hærværk og trusler – på din regning!

bjerg møller jonathan

hjemmesidetop

intetglemt

Martin Lehmann

Foto: Bjerg Møller Jonathan, Martin Lehmann

———————–

onsdag, 28 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , | 1 kommentar

UNGDOMSHUS-AKTION FORLØB SELVFØLGELIG CIVILISERET

Jyllands-posten, er en af de aviser, der beskriver VU’ernes “besættelse” af Nordvest-kvarterets kulturhus. Efterfølgende har netavisen 180Grader beskrvet VU’s happening.

IMG_0336-01

Aktionen skulle begynde kl. 17, hvor VU’erne ville ankomme og erklære kulturhuset for besat.

Politiet var mødt talstærkt op og både hollænder-vogne og betjente var posteret alle steder ved ind- og udgange til gårdspladsen foran det smukke kulturhus. Alle forbehold var truffet, ifald de autonome ville dukke op for at kæmpe for “deres” hus. Af sikkerhedsmæssige årsager, blev kun få lukket ind på pladsen foran kulturhuset.

Jeg faldt i snak med en betjent, som først antog mig for at være pressefotograf. Da jeg kort fortalte om mit tilhørsforhold til kvarteret og kulturhuset, blev han meget interesseret.

“Vi er mange, der har ondt af jer”, sagde han. “Det er utilladeligt det de gør imod jer”, fortsatte han med medfølelse i sit udtryk.

Vores snak faldt på den generelle situation omkring de autonome og deres opførsel. Han fortalte, at den store Kvikly-forretning ved siden af Jagtvej 69 i høj grad kunne mærke på omsætningen, at ungdomshuset ikke længere lå der. For der var i alle årene blevet stjålet for formuer fra hylderne i den tid huset eksisterede.

Han berettede om problemer med ekskrementer alle vegne omkring ungdomshuset, udover mange cykeltyverier og rå mængder af grafitti i området.

Aldrig havde han set så mange rotter, som da de var kommet ind i huset efter rydningen.

Da jeg fortalte ham om vores snart 5000 underskrifter imod ungdomshuset, spurgte han om han kunne skrive under. Jeg måtte skuffe ham, da det kun var forbeholdt beboere i NV-området. Men han lød meget interesseret i vores kommende to demonstrationer til Københavns Rådhus.

Kl. 17.10 ankom VU’erne med musik i den medbragte ghettoblaster. Foran gik et par af dem med det store banner, der proklamerede kulturhuset for besat af “Unge Liberale Med Hang Til Huse”.

IMG_0236-01 IMG_0239-01

Der blev taget hul på champagneflaskerne og skænket ud til de fremmødte.

IMG_0291-01 IMG_0262-01

Som tak for besættelsen, forærede man rødvin til kulturhuset.

IMG_0257-01

IMG_0343-01 IMG_0336-01

IMG_0239-01

IMG_0350-01

“Besættelsen” blev sluttet af med lancier.

Da VU’s event var overstået, forsvandt de med deres banner, eskorteret af pollitiet. Jeg faldt i snak en times tid med Bispebjerg lokaludvalgs næstformand, Jørgen Rose, der mildt sagt heller ikke er begejstret for kommunens beslutning.

Et par unge med tilhørsforhold til ungdomshuset kom hen og spurgte, hvordan det var gået. Jeg havde set, at de en times tid tidligere var blevet dirrigeret væk af politiet. Men selvfølgelig ville de da lige hen og høre, hvad der var sket med deres kommende hus idag.

Foto: KimS

tirsdag, 20 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , | 11 kommentarer

VENSTRES UNGDOM VIL BESÆTTE KULTURHUSET I NV

Netavisen 180Grader oplyser i dag, at “Unge Liberale Med Hang til Huse”, vil besætte Kulturhuset på Dortheavej. Det hus som er udpeget til at huse de autonome.

Fantastisk godt træk, som jeg ikke håber kun bliver ved snakken. Ifølge dem selv og i sagens natur, vil det i så fald blive en uvoldelig besættelse, der kun vil samle en masse opbakning og sympati fra beboerne i bydelen.

Der har i forvejen gået snak mellem både beboere og brugere af kulturhuset om, at de gik og rumsterede med ideen om at besætte det, så jeg er sikker på at Unge Liberale Med Hang til Huse vil være meget velkommen i huset – og vil blive meget populære.

tirsdag, 20 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , | Skriv en kommentar

MIN LILLE SNAK MED EN AUTONOM FRA UNGDOMSHUSBEVÆGELSEN

Hele debattråden her

Bakunim, jeg er selvfølgelig ikke enig med dig, da jeg er et demokratisk menneske, der lever i et demokrati og selv benytter mig af demokratiske virkemidler.
Jo, jeres ideologi er nøjagtig den samme som Nationalsocialismen.
Overskriften på jeres ideologi hedder “Målet helliger Midlerne”, da det ikke ligefrem er den nuancerede politik vi er over i, men cement-ideologier, hvor flosklerne fyger om ørerne.
Uanset hvordan du vender og drejer det, og hvordan du forsøger at definere det, så er jeres overbevisninger, metoder og enkeltlinje-ideologiske dogmer sammenlignelig med nazisternes ditto. Det er hammeren der taler og det er hammer-handlinger der taler: De der er imod os, bliver hamret ned og de som tolererer os, tolererer vi også.
Det er ikke enkeltdetaljerne der tæller, men kun målet der tilfredsstiller vores og kun vores behov. Alle der arbejder imod os for at kunne opfylde vores behov, er vores fjender.
Vi er enige på et område: I har truet jer til et ungdomshus.
Men det stemmer også overens med det jeg har beskrevet foregående.
Du skriver: “Nægte “systemet” at tilfredsstille befolkningens behov (ellere en speciel gruppe af befolkningen), legaliserer jeres handling, dvs. jeres trussel mod kommunen”. (citat slut)
Foreløbig falder det fint i hak med det jeg har beskrevet: Det er jeres behov der skal tilfredsstillet og modstanderne der skal hamres ned.
Så skriver du: “Der hvor det bliver uhyggeligt er når aktivister glemmer alt hvad der heddeer fornuft, ansvar og samvittighed” (citat slut)
Her vil du så ikke dømme, hvad der rigtig og forkert, men du fortsætter: “udøver man hærværk på privatpersoners ejendele (ikke politikere!!!), mener jeg man er en idiot og burde tænke sig om næste gang” (citat slut)
Dvs. man kan true og banke løs på demokratisk valgte politikere. Jamen, det falder stadig fint i overensstemmelse med det jeg har beskrevet.
Du fortsætter så: “Personer, hvis ting man ødelægger, kunne jo måske være en sympatisør og hans/hendes sympati er måske væk nu”. (citat slut)
Jamen, det er jo fantastisk. Og det er forfærdeligt at læse. Det kunne ligeså godt være et nazistisk manifest jeg sad og læste. Dvs. man skåner den almindelige borger, såfremt denne jo kunne være venligt stemt overfor jer, eller med det for øje at vinde borgerens respekt i denne handling.
Du skriver, at din opfattelse af demokrati er anderledes end andre! Jo tak. Det har jeg som bekendt bemærket. Og du har så også lige forklaret, hvordan i nok skal praktisere jeres opfattelse af demokrati – og lære andre om det også! Men det har vi så også set talrige eksempler på i de københavnske gader.
Jeg skriver, at I får et ungdomshus på grundlag af et hamrende udemokratisk beslutningsgrundlag. Du benægter dette (!!), men svarer i stedet, at “det er en “ære” at få tilfredsstillet dine behov og samtidig vide det er noget du har kæmpet for og ikke bare har fået foræret”. (citat slut)
Jeg skal lige trække vejret engang, inden jeg går videre med at citere dig: “Politikerne skal jo ikke give os et hus som en gave (sådan var det måske helt i starten af 80’erne), men fordi vi simpelthen kræver et hus. Kald det bare barnligt og egoistisk, men på længere sigt vil det resulterere i en masse dejlig kultur.” (citat slut)
Du glider meget let udenom min argumentation mht. at det er et udemokratisk grundlag, hvorpå I får det ungdomshus på Dortheavej. Du ser det ud fra eget behov og tilsidesætter demokratiet. Men det har du jo også allerede forklaret, at I allerede har tilsidesat, eftersom politikere og andre der modsætter sig jeres mål og behov, også pr. definition er jeres fjender.
Men du har ret i, at I har fået et hus, fordi I kræver et hus. Så jeg må så også medgive dig/jer i, at jeres metoder har virket optimalt. Tillykke med det.
Du slutter af med følgende: “Jeg og andre anarkister er per definition bedre mennesker end nazierne. Er du ikke tilhænger af nogen fascistisk tankegang, så er du også et bedre menneske. Og det er vi fordi vi kæmper for frihed” (citat slut).
Jeg vil så afslutningsvis komme med mine sidste kommentarer:
Jeres metoder, som I har brugt og ført jer frem med i gaderne for at nå jeres mål, er 100 pct. sammenlignelige med 1930’ernes SA-tropper. Jeres fanatisme er nøjagtig den samme og de ideologiske mekanismer er eksakt de samme.
Som jeg også har nævnt, så har I succes med denne fremfærd.
Det har jo fået Københavns borgerrepræsentation – eller rettere jeres sympatisører i borgerrepræsentationen, til at bøje sig og forære jer et funklende kulturhus i NV-kvarteret.
Den demokratiske proces, som borgerne her forstår den, har været sat ud af spil fra Kommunens side og i deres samspil med Bispebjerg lokaludvalg, til fordel for den anarkistiske bevægelse, og at bl.a. du har opnået den ære at få tilfredsstillet dine behov på bekostning af de mange hundrede brugere af kulturhuset og på bekostning af NV-borgerens demokratiske følelse og retsbevidsthed.
Men jeg vil så slutte af. Det har været interessant og alligevel rystende at få dit syn på sagen.
Jeg bliver en af jeres tusinder af naboer, og jeg kan så også forsikre dig for, at stemningen herude nok ikke bliver den mest positivie og hyggelige i flytter ud i. Det er ikke skrevet som en trussel – blot en konstatering.
Den politiske sammensætning blandt jeres tusinder af modstandere i NV er meget broget. Så I kan ikke bortforklare det med, at det er borgerlige, kapitalistiske, fascistiske eller reaktionære mennesker, der tegner modstanden.
Den består af skuffede ganske almindelige NV-borgere af forskellig politisk observans, der føler sig røvrendt af både borgerrepræsentationen og et lokaludvalg der ikke en gang er demokratisk valgt af nævnte borgere.
Men held og lykke med sejren.

mandag, 19 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , , , , , , | 1 kommentar

UNGDOMSHUSETS EKSTREMISME ER VÆRRE END DU TROR.

Overskriften er hentet fra netavisen 180Grader, hvor lokalpolitikeren i København Nordvest, Rasmus Jarlov har skrevet en klumme om sit syn på ungdomshuset.

søndag, 18 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , | Skriv en kommentar

NV-BORGERE I DIALOGFORUM MED UNGDOMSHUSET

Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest , oplyser nu at Københavns kommune alligevel lader repræsentantener for NV-borgere komme med i det såkaldte dialogforum, der skal virke i forbindelse med ungdomshuset på Dortheavej. Dette skete efter, at Bispebjerg lokaludvalg havde protesteret mod dette (læs mit blogindlæg: Alle røvrendes i sagen…).

Dette dialogforum bliver ikke en sagsbehandlende instans for klager om ungdomshuset. De skal indsamle disse klager og videresende dem til Københavns kommune.

Jamen, er det ikke fantastisk!? Den kommune der i angst har givet efter for de autonome, og den kommunes venstrefløj, der absolut har villet belønne de autonome, skal nu sidde og behandle klager fra naboerne i Nordvestkvarteret! Jeg tror ikke jeg behøver kommentere yderligere på denne historie. Den taler for sig selv.

fredag, 16 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , , , , | Skriv en kommentar

UNGDOMSHUSETS ESOTERISKE STEREOTYPI

Netavisen 180 GRADER, gengiver en historie fra nyhedsavisen, hvor en pige med en forhenværende tilknytning til Jagtvej 69-ungdomshus udtaler sig.

At forholdene er som hun fortæller, kommer vel ikke ligefrem som den store overraskelse. Det burde være ret kendt, at de såkaldte autonomes holdninger til deres omgivelser er funderet i perspektivløshed og politisk holdning med et så naivt stereotyp indhold, at den kan beskrives på bagsiden af et frimærke. Her findes heller ikke skyggen af intellektuel eller kunstnerisk format, der måske kunne kalde på en vis forståelse for husets eksistensberettigelse.

Det eneste man associerer til i forbindelse med Ungeren er, at det drejer sig om en stor kommunalt finansieret legeplads for en stor gruppe helt unge, der primært har lukket sig inde i en bygning for at skabe sig mest tosset og retfærdiggøre deres primitive handlinger med, at de forsvarer sig imod en fascistisk og kapitalistisk omverden, der kun er ude på at begrænse dem. Definitionerne på denne begrænsing, henhører så under føromtalte stereotype socialistiske verdenssyn – resten fortaber sig nok i hashtågerne.

Og bag dette sociale cirkus, kommer Københavns Kommune med pengesække, hvor man betaler deres husleje, betaler for deres optøjer, støvsuger og gør rent efter dem, holder politi og myndigheder på afstand af dem, frygter dem – og sender alle regninger videre til det omgivende samfund, der blot måbende kan se til, eller ligefrem tvinges til at have dem boende i deres baghave.

De eneste der mener at kunne lukrere på disse menneskers good-will er så primært venstrefløjspartierne, der betragter dette cirkus som en udklækningsanstalt for livslange proselyttere og derfor finder det værd at støtte.

gif_torsdagsdemo2008_900

———————

onsdag, 14 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , , , , , , | Skriv en kommentar

ALLE RØVRENDES I SAGEN OM UNGDOMSHUSET

Netavisen 180 grader oplyser, at der åbenbart igen laves om på aftalerne fra Ritt Bjerregaards side.

Ak ja, den kære Jørgen Rose fra Bispebjerg Lokaludvalg er selv modstander af ungdomshuset i Nordvestkvarterets kulturhus, men har udtrykt håb om, at beslutningen i sidste ende bliver tolerabel.

Udvalgets formand Alex Heick (R), stod allerede tidligt frem i pressen ved nyheden om borgerrepræsentationens ungdomshusplaner, og udtrykte tilfredshed med denne beslutning.

Alex Heick stod rødblussende nogle uger senere til borgermødet i Grøndalscentret og  havde det synligt ikke godt med at stå overfor de fremmødte borgere, der højlydt gav udtryk for deres vrede og frustrationer over udvalgets beslutning.

Og nu sidder alle og klynker. Måske mere over at erhvervsdrivende ikke får plads i det såkaldte “dialogforum” end det er over at naboerne heller ikke får noget at sige? Den tanke får jeg, eftersom lokaludvalget fra begyndelsen vidste, hvor stor modstand der var blandt NV-borgerne imod et ungdomshus i kvarteret og i kulturhuset og derfor ved, hvor meget sagen berører dem.

IMG_0048-01

 

 

 

 

Kulturhuset inklusiv 69-bevægelsens tag.

Foto: Kim

——

mandag, 12 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , , , , | Skriv en kommentar

UNGDOMSHUSETS SÆDVANLIGE VOLDSADFÆRD IGEN

Fotograf fra Jyllands-posten truet under ungdomshuset torsdags-demonstration.

Endnu endnu endnu en gang, viser de autonome eller de såkaldte “unge” sig fra den charmerende og altelskende side, som de konstant turer frem med at være i besiddelse af. Men nu har deres voldelige adfærd indtil nu også resulteret i et fint nyt tyvstjålet og forhenværende kulturhus i NV-kvarteret, så hvad skulle da også holde dem tilbage.

Politiet har meldt pas overfor dem og det samme har en flok politikere, som nu bare adlyder “de unges” ordrer og krav, så det eneste de anstændige og demokratisk indstillet borgere har tilbage at gøre er at vænne sig til disse nye tilstande.

søndag, 11 maj, 2008 Posted by | ungdomshus | , , , , , , , , , | Skriv en kommentar